Ajatusten Äärellä

Jotakin minusta

Virallisesti olen nimeltäni Merja, mutta Melli on kulkenut nimenä lapsesta lähtien. Ja sillä nimellä tykkään myös itseni kutsua. Se on selkeästi osa omaa tarinaani. Terapeuttina olen kiinnostunut siitä, minkälaista tarinaa me itsestämme olemme oppineet tai tottuneet kertomaan ja kuulemaan. Mikä kaikki siihen on vaikuttanut ja miten se vaikuttaa meihin tässä hetkessä. Me kaikki elämme suhteessa johonki; puolisoon, lapseemme, vanhempiimme, ystäviimme, sukuumme, menneisiin sukupolviin. Olivat suhteemme tiiviitä tai kaukaisia, ehjiä tai rikkinäisiä, on niillä vaikutus meihin. 

Perhe- ja paripsykoterapeuttina suhdeperustaisuus ja systeemisyys on vahvasti läsnä työskentelyssä. Yhdessä pohditaan mikä kaikki meihin vaikuttaa ja mihin me itse vaikutamme, mihin meidän tekemisillämme on vaikutus. Suhteet voivat toimia meille voimavaroina, mutta ne voivat myös kuormittaa tai suhteet voivat kaivata selkeyttämistä tai korjaamista. 

Kuvailisin itseäni lempeän jämäkäksi. Terapiassa lähdemme yhdessä liikkeelle siitä, mihin apua koetaan tarvitsevan. Yhdessä tutkien, pyritään ymmärtämään mistä kaikesta on kyse ja millä tavoin tilannetta on tarve ja mahdollista helpottaa. Minulla on 20 vuoden työkokemus perheiden ja pariskuntien kanssa työskentelystä. Olen toiminut niin varhaisissa palveluissa, kuin myös lastensuojelussa. Jokaisen ihmisen, pariskunnan ja perheen kanssa työskennellessä, tärkeintä on kunnioittava ja kohtaava kuuntelu. Uskon siihen, että kunnioittavalla kohtaamisella on suurin merkitys siinä, että voimme kokea tulla kuulluksi ja autetuksi.

Alla koulutukseni ja työkokemukseni.

Koulutus ja työkokemus

KOULUTUS

 • Perhe- ja pariterapian psykoterapeutti (Valvira)
 • Systeemisen ja suhdeperustaisen työotteen kouluttajakoulutus (THL)
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto
 • Perhetyön erikoistumisopinnot
 • Perhetyön perusopinnot
 • Sosionomi (AMK) (Valvira)

TYÖKOKEMUS

 • Vastuuyksikköjohtajana lasten ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuushoidon palveluissa 01/2023 lähtien
 • Kouluttajana toimiminen systeemisen ja suhdeperustaisen työotteen koulutuksissa
 • 20 vuoden työkokemus lastensuojelutyöstä ja lapsiperheiden sosiaalityöstä; yksikön ohjaajana, perheohjaajana, sosiaalityöntekijänä, sosiaaliohjaajana, perhetyön tiimivastaavana ja perheterapeuttina 12/2022 saakka

MUUTA

 • Pohjanmaan perheterapeutit ry:n johtokunnan jäsen